پاورپوینت آماده; کارآفرینی و عوامل ایجاد آن

پاورپوینت آماده; کارآفرینی و عوامل ایجاد آن

پاورپوینت آماده;  کارآفرینی و عوامل ایجاد آن

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 94 اسلاید

بسم الله الرحمن الرحيم

عباس جمشیدی رشته IT دانشگاه علمی کاربردی مبارکه
با تشکر از زحمات بی دریغ آقای مهندس ملت

ويژگيهای مديريت کارآفريني رئوس مطالب - مقدمه
- تعاريف كارآفريني
- كارآفريني سازماني
نقش هاي كارآفرينان
ويژگيهای کارآفرينان
-تفاوت كارآفرين با غيركارآفرين
- تفاوت كارآفرين با مدير
- ديدگاه فرايندي و مدل هاي كارآفريني
- ارائه مدل كارآفريني
هفت اصل موفقيت کارآفرينی 1- همگام بودن با تغييرات جهانی
2- کسب و کار گرا بودن
3- بازارگرا بودن
4- مديريت استراتژيک

5- دانايي – مديريت دانش


6- نوآوری
7- رشد اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی
(مهارتهای کسب و کار) جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی
(مهارتهای دانش محور) انقلاب کارآفرينی
(مهارتهای کارآفرينانه) تعاريف كارآفرين واژه كارآفرين : از كلمه فرانسوي Entreprendre به معناي متعهد شدن Undertake
نشات گرفته است .
روند تحول زندگي از دوران غارنشيني تاكنون به شيوه هاي متفاوتي توصيف شده است؛
اما آنچه كه در تمامي تحليل ها مورد توجه قرار گرفته است همانا تقش “ عامل تغيير “
( Change Agent ) يا در واقع همان نيرويي است كه پيشرفت مادي را سبب شده است .
امروزه متوجه شده ايم كه اين “ عامل تغيير “ از ابتدا تاكنون وجود داشته و در آينده نيز نقش
آنرا كارآفرينان ايفاء خواهند نمود .

اولين فردي بودكه اين واژه رادر علم اقتصاد ابداع نمود و آن را اين چنين تعريف نمود:
فردي است كه ابزارتوليدرابه منظورتركيب به صورت محصولاتي قابل عرضه به بازارخريداري
مي كند . كارآفرين درهنگام خريد ازقيمت نهائي محصولات اطلاع ندارد . وي عمده فروشان
را بعنوان اصلي ترين گروه كارآفرينان محسوب مي نمود .


ريچارد كانتيلون-1730Richard Cantillon تعاريف كارآفرين كارآفرين فردي است كه مسئوليت توليد و توزيع فعاليت اقتصادي خود را بر عهده
مي گيرد . كارآفريني يعني ارتقاء بازده منابع از سطحي به سطحي بالاتر . جان باتيست سي-1830 Jean Baptiste Say تعاريف كارآفرينمك كله لند-1963 Mc Clelland كارآفرينان نياز به توفيق ( n Ach) بالايي دارند و اين نياز سبب مي شود تا آنها
موقعيتهاي كارآفرينانه را انتخاب كنند .
افرادي كه نياز به توفيق ( n Ach) بسيار زيادي دارند ؛ داراي ويژگيهاي ذيل مي باشند :
1- مسئوليت شخصي براي تصميم گيري را ترجيح مي دهند .
2- بعنوان تابعي از مهارتها ؛ ريسك پذيري متوسطي دارند .
3- به نتايج تصميمات خود علاقمند بوده و به بازخورد فعاليتهاي خود حساس
مي باشند . تعاريف كارآفرين


كارآفرينان كساني هستند كه در شرايط عدم قطعيت ( uncertainty ) به اتخاذ
تصميم مي پردازند و پيامدهاي كامل آن تصميمات را نيز شخصاً مي پذيرند .
فرانك نايت-1921 Frank Knight تعاريف كارآفرين


طبق نظروي كارآفرين نيروي محركه وموتور توسعه اقتصادي مي باشد . وي مشخصه
كارآ