پاورپوینت آماده; مسلم كيانپور

پاورپوینت آماده; مسلم كيانپور

پاورپوینت آماده;  مسلم كيانپور

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 18 اسلاید

روايتي از زندگي نامه سردار بي بي مريم بختياري فهرست مطالب

آشنايي با سردار مريم بختياري
مرگ پدر سردار مريم بختياري(حسين قلي خان) و فرزندش (عليمردان خان)
شروع جنگ جهاني اول و دريافت نشان امپراطوري دولت آلمان
فتح تهران و دريافت لقب سرداري
اعتماد سياسيون به سردار مريم بختياري
سخن بزرگان در مورد سردار مريم بختياري
سخن پاياني
تقديم آشنايي با سردار مريم بختياري
زندگي، مرگ، آرمان خواهي، عدالتخواهي، قدرت، داوري، نفرت از نيستي و ستايش زندگي، عشق، مهر، زيبايي و خرد، دل مشغولي انسانهايي بوده است كه بيش از هفت هزار سال پيش در رشته كوههاي زاگرس و در كنار رودخانه ها زندگي مي كرده اند و اين مردمان در زمان پيدايش و شكوفايي جامعة خود را با مباني سروري و محوري مادران و زنان اداره مي كرده اند و اين موضوع را مي توان در نيايشگاهها و كتيبه هاي گذشته به خوبي مشاهده نمود.
سردار مريم بختياري با الهام گرفتن از گذشتة نياكان خود پا به عرصة سياست و قدرت مي گذارد و حصار تنگ آن دوران را كه زنان محكوم به پذيرش دستورات مرد سالارانه و پدر سالارانه بود شكست و همة بدبختيهاي زنان آن دوران را كه بنام « شانس، اقبال و بخت » توجيه مي كردند او انتخاب چنين عنواني را در اختيار و انتخاب خود گذاشت. آنچه زن را در اين دوران به عنوان ضعيفه معرفي مي كرد قدرت برتر مردان بود كه به دليل قدرت بازويي و جسماني مي توانستند در فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي و كشاورزي و حتي در جنگها حضور پيدا كنند و زنان كمتر مي توانستند در آن دوران سخت كه هيچ گونه امكانات وجود نداشت خود را وارد اين عرصه نمايند.
سردارمريم بختياري توانست در اين دوران با حفظ هويت زن ايراني مقاومتي را در مقابل مردان و تفكر و انديشه آن دوران ايجاد كند و ديدگاه جامعة آن دوران را در برخورد با زنان دچار چالش نمايد و اين مقاومت باعث شد كه جامعة آن زمان تصور انساني تري را از زن داشته باشد. سردار مريم بختياري در خانواده اي با رسم و رسومي اشرافي و خاني متولد شد. او از زنان تحصيلكرده و روشنفكر عصر خود بود و اگرچه او نسبت به ساير زنان قدرت بيشتري داشت و مي توانست حضور پررنگتري داشته باشد اما بدليل نگاه جامعه آن دوران به زن او نمي توانست تافتة جدا بافته باشد. او در كنار ايلي زندگي مي كرد كه هميشه در حركت بوده و مسيرهاي سخت و پرفراز و نشيب كوههاي بختياري و دلاوريهاي پدرش در جنگهاي مختلف از او انساني سخت كوش ساخته بود او در كنار پدري زندگي مي كرد كه توانسته بود در مدت زماني كوتاهي تمام سرزمينهاي بختياري را به اتحاد و همبستگي فرا بخواند پدري بنام حسين قلي خان ايلخاني. ( مادر سردار مريم بي بي فاطمه دختر عليرضا خان كيانرسي بود). مرگ پدر سردار مريم بختياري(حسين قلي خان) و فرزندش (عليمردان خان)
حسين قلي خان ايلخاني كه توانسته بود در آن دوران قدرتي بيشتر و فراتر از پادشاهان قاجار داشته باشد به خاطر همين قدرت و هوش و زكاوت بالاي او و ترس پادشاه قاجار از اين مرد شجاع بختياري مسعود ميرزايي ظل سلطان او را به طور ناجوانمردانه به قتل رساند و قدرت به دست آمده در انقلاب مشروطه كه توسط دلير مردان بختياري هنوز اداره مي شد بار ديگر بدست افراد نالايق قاجار افتا