پاورپوینت آماده; جزوه و پاورپوینت روان شناسی تربیتی

پاورپوینت آماده; جزوه و پاورپوینت روان شناسی تربیتی

پاورپوینت آماده;  جزوه و پاورپوینت  روان شناسی تربیتی

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 79 اسلاید

يکشنبه، 06 ژانويه 2019 1
جزوه و پاورپوینت روان شناسی تربیتی يکشنبه، 06 ژانويه 2019 2 ” روان شناسی تربیتی ”Educational Psychology روان شناسی پرورشی(تربیتی) شاخه ای از علم روان شناسی است که هدف آن کمک به پرورشکاران در امر پرورش است.

روانشناسی پرورشی یعنی کاربرد اصول و قوانین علم روان شناسی در امر پرورش. يکشنبه، 06 ژانويه 2019 3 ” روان شناسی ” Psychology روان شناسی یعنی مطالعه علمی رفتار و
فرایند های ذهنی يکشنبه، 06 ژانويه 2019 4 ” معلمان کارآمد ” 1. پرورش مهارتهای فکری
2. ایجاد خود پنداره و انگیزش
3. اداره محیط کلاس
4. درس دادن
5. ارزیابی یادگیری
6. پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان خاص
7. یادگیری مادام ا لعمر يکشنبه، 06 ژانويه 2019 5 ” رویکردهای روانشناسی“ يکشنبه، 06 ژانويه 2019 6 ” رویکرد رفتاری ” رویکرد رفتاری تنها به آن دسته از فعالیتهای برونی جاندار توجه دارد که قابل مشاهده و اندازه گیری باشند.

این نظر که تنها رفتار باید موضوع روانسناسی باشد اولین بار در نیمه اول قرن بیستم توسط واتسون عنوان شد.

پس از ایشان روانشناسان دیگری ازجمله اسکینر (روان شناسی محرک-پاسخ)این دیدگاه را توسعه دادند.
يکشنبه، 06 ژانويه 2019 7 ” رویکرد شناختی ” رویکرد شناختی با فرایندهایی مانند ادراک،به خاطر سپردن، استدلال،تصمیم گیری،حل مسئله، و نیز رابطه اینها با رفتار سروکار دارند.

این دیدگاه واکنشی در مقابل محدودیتهای دیدگاه رفتاری است.

در این دیدگاه بر اساس مقایسه ذهن انسان با کامپیوتر به نتایج جالبی رسید ند.
يکشنبه، 06 ژانويه 2019 8 ” رویکرد روانکاوی ” در رویکرد روانکاوی تاکید بر انگیزه های ناهشیار است که ریشه در تکانه های جنسی و پرخاشگرانه ی واپس رانده دارد.

همزمان با رشد رفتارگرایی در آمریکا، فروید روانکاوی را در اوایل قرن بیستم در اروپا پایه گذاری کرد.

فرض بنیادی در این نظریه این است که بخش عمده رفتار،ریشه در فرایندهای ناهشیار دارد. يکشنبه، 06 ژانويه 2019 9 ” رویکرد زیست شناختی ” رویکرد زیست شناختی در پی آن است که اعمال را به رویدادهایی در بدن ،به ویژه در مغز و دستگاه عصبی ، ارتباط دهد
برای مثال در رویکرد زیستی به افسردگی سعی می شود این اختلال بر حسب تغییرات غیر عادی در میزان انتقال دهنده های عصبی تبیین شود.
رویکرد زیست شناختی د رزمینه کارکرد قسمتهای مختلف مغز پیشرفت های چشمگیری داشته است. يکشنبه، 06 ژانويه 2019 10 ” رویکرد پدیدار شناختی ” رویکرد پدیدارشناختی بر تجربه های ذهنی فرد و انگیزش در جهت خودشکوفایی تاکید می ورزد.
روان شناسی پدیدار شناختی یا انسان گرا بیشتر با ادبیات و معارف انسانی د مساز است تا با علم.
طبق این نظریه در همه ی ما این نیاز اساسی وجود دارد که توانایی بالقوه ی خود را تا بالاترین حد شکوفا سازیم و به پیشرفتی فراتر از سطح کنونی خود دست یابیم. يکشنبه، 06 ژانويه 2019 11 يکشنبه، 06 ژانويه 2019 12 ” پرورش ”Education پرورش به جریان یا فرایندی منظم و مستمر گفته می شود که هدف آن هدایت رشد ابعاد مختلف جسمانی، شناختی، عاطفی، اجتماعی، و.. (یا به طور کلی رشد همه جانبه شخصیت ) پرورش یابند