تحقیق ازدواج در اسلام

تحقیق ازدواج در اسلام

 تحقیق ازدواج در اسلام

تعداد صفحات : 26 صفحه

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فهرست مطالب ===================================== 01
پیشگفتار ========================================= 02
مقدمه =========================================== 02
تعریف ازدواج ====================================== 04
اهميت ازدواج ===================================== 04
فضیلت ازدواج ===================================== 06
فلسفه ازدواج ======================================= 07
ازدواج بالابرنده ارزش اعمال انسان ========================== 08
زمان ازدواج ======================================= 08
فایده های تسریع وزیانهای تأخیر در ازدواج ===================== 09
مشکلات و موانع ازدواج ================================ 09
مشکل مالی و اقتصادی ================================= 09
آثار تربيتي ازدواج =================================== 12
كمالات معنوي
عفّت و دوري از گناه
احساس مسئوليت
آثار اجتماعي و روان شناختي ازدواج ========================= 16
آرامش و امنيت خاطر
توليد نسل
سلامت و امنيت اجتماعي
معیارهای انتخاب همسر ================================ 18
تحقیقات برای ازدواج ================================= 19
اهمیت و تشکیل خانواده ================================= 20
اهل تنسیل( داشتن نسل) ================================= 20
زمینه های طبیعی تشکیل خانواده =========================== 21
پى نوشت ها ======================================= 23
منابع و ماخذ ======================================= 24
ازدواج در اسلام
پیشگفتار
حضرت محمّد(ص)فرمود: هيچ كانوني در اسلام بر پا نشده است كه نزد خداوند از كانون ازدواج محبوب تر و عزيزتر باشد.در بينش اسلامي، مقصود از «ازدواج»، پيوند زناشويي رسمي ميان دو جنس مخالف است كه معمولا بالغ بوده و طبق شرايط شرعي و قانوني لازم انجام گرفته است.
مقدّمه
بشر از نخستين روزهاي حضور خود بر عرصه خاك و شكوفايي جوانه هاي تأمّل و تدبير بر شاخسار حيات، به خوبي دريافته است كه خانواده بهترين مأمن انسان و شايسته ترين كانون براي تبلور سكون و اطمينان است. اين امر نشان مي دهد كه خانواده يكي از اساسي ترين و طبيعي ترين نيازهاي انسان به شمار مي آيد. بسياري از مشكلات رواني حاصل از تنش هاي زندگي روزمرّه توسط يك خانواده سالم و بهنجار التيام يافته، جبران مي شود. به همين دليل است كه تحقيقات انجام شده در زمينه مسائل خانواده، در مجموع نشان مي دهد كه افراد ازدواج كرده به طور متوسط، سالم تر و خوشحال تر از آنهايي هست